JOGI INFORMÁCIÓK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

 

A www.wyg.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A Weyland-Yutani csoport minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Weyland-Yutani csoport weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Weyland-Yutani csoport sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Weyland-Yutani csoport nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.wyg.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Weyland-Yutani csoport nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Weyland-Yutani csoport nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Weyland-Yutani csoport weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Weyland-Yutani csoportnak elfogadja, hogy a Weyland-Yutani csoportnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Weyland-Yutani csoport az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja.

A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A Weyland-Yutani csoport bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Weyland-Yutani csoporthoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Weyland-Yutani csoport - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Weyland-Yutani csoport az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése.

 

A Weyland-Yutani csoport - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Weyland-Yutani csoporttal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Weyland-Yutani csoport az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Weyland-Yutani csoport weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Weyland-Yutani csoport nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szervereink által rögzített információk

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Cookie-k

 

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról böngészőjének útmutatója ad eligazítást - szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

 

Spamming, elektronikus reklám levelek

 

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A Weyland-Yutani csoport fenntartja annak jogát, hogy tájékoztató anyagokat küldjön azon felhasználóinak, akik az ilyen információk küldéséhez hozzájárultak. Az ilyen jellegű elektronikus levelek addig továbbíthatók, ameddig a felhasználó kifejezetten nem tiltakozik ellenük, megtiltva további anyagok küldését

 

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

 

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés, vagy nyereményjáték). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott, vagy a törvényekben meghatározott (NAV-értesítés, adónyilvántartás) célra veszünk igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén automatikusan, vagy az Ön kérelmére a Weyland-Yutani csoport visszaállíthatatlan módon megsemmisíti.

 

Linkek

 

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A felelősség kizárása Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

 

Előforduló hibák

 

A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a Weyland-Yutani csoport semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Szerzői jog

 

A Weyland-Yutani csoport weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Weyland-Yutani csoport kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weyland-Yutani csoport fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Weyland-Yutani csoport minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Észrevételek, kérdések, javaslatok

 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a kéretlenül beküldött észrevételeiket, javaslatait, ötleteit és egyéb információit az Üzemeltető nem kezeli bizalmasan. A felhasználó a beküldéssel vagy a Weboldalon történő elérhetővé tétellel az általa rendelkezésre bocsátott tartalom és információ (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi, a Weboldal adott felhasználó által történő használatának időpontjában ismert anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő, az átdolgozás, adaptáció és valamennyi másodlagos felhasználás jogát magában foglaló használati jogot enged az Üzemeltetőnek és cégcsoportjának.

 Weyland-Yutani csoport  |   1997-2018  Minden jog fenntartva!

Űrlap küldése...

A kiszolgáló hibát észlelt.

Az űrlap megérkezett.